Regulamentul Oficial al Campaniei - Giveaway
"O sesiune pentru gatit in doi." organizat de KooKoo Grocery.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“O sesiune pentru gatit in doi.” powered by KooKoo Grocery

ART. 1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale este: KooKoo Grocery SRL, cu sediul in Municipiul Botosani, Strada BUCOVINA, Nr.15, Scara B, Etaj 2, Ap.6, Judet Botosani, cod postal 710185, CUI:RO41939743, EUID: ROONRC.J7/787/2019, Numar de ordine in registrul comertului J7/787/2019, Cont RO25RNCB0092165732620002, deschis la Banca Comerciala Romana S.A., reprezentant legal Iftimescu Antonio-Ovidiu, în calitate de administrator, cetățean român, domiciliat în Mun. Botosani, strada Bucovina nr.15, scara B, etaj 2, ap.6, Jud Botosani, posesor al CI seria XT nr. 957929, eliberata de SPCLEP Botosani, la data de 08.04.2021, CNP 1900404070022.

ART. 2 DURATA ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 29 Ianuarie 2022 - 20 Februarie 2022, in aplicatia KooKoo Grocery, canal oficial de vanzare al Organizatorul KooKoo Grocery SRL, iar detaliile cu privire la participarea in concurs vor fi disponibile la adresa: https://kookoo.ro/pages/giveaway-sesiune-gatit-prajiturela, sau in sectiunea GIVEAWAY PRAJITURELA din aplicatia Kookoo Grocery.

2.2. Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții acestuia. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada campaniei promoționale pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul.

2.3. Pentru aducerea la cunoștința publicului a Campaniei, Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit și va fi afișat pe site-ul oficial  https://kookoo.ro/ la adresa: https://kookoo.ro/pages/kookoo-regulament-concurs-prajiturela 

2.4. Participanții la prezenta Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului oficial al acesteia.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adresează oricărei persoane fizice care a împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 28 ianuarie 2022.

 

ART. 4. DETALII DESPRE PREMII SI VALOAREA ACESTORA

4.1. Premiul concursului consta in oferirea de catre Societatea KooKoo Grocery SRL a unei sesiuni pentru gatit in doi. La workshop vor participa 4 castigatori, extrasi cu titlul de Castigatori sau Rezerva si partenerii / partenerelor lor, in limita unei persoane / castigator sau rezerva.

Totodata castigatorii vor primi un pachet cu produse de pe site-ul https://kookoo.ro/ in valoare de 150 LEI, “KOO dragoste pe voi”. Pachetul oferit cu titlul PREMIU la sesiunea de gatit contine urmatoarele produse:

  • Paste Casarecce din grâu Sicilian Antic ECOLOGICE
  • Sos Sicilian de roșii - busuioc
  • Vin rosu Pinot Noir 2020, 1000 de Chipuri 750ml
  • Branza maturata de vaca cu peperoncino, Artesana, 100g

4.2. Sesiunea pentru gatit va fi organizata in data de 25 Februarie 2022, la KUXA studio, Strada Puțul lui Zamfir 36, București, incepand cu ora 18:00, pana la ora 21:00, respectand normele sanitare pentru combaterea bolilor, in conformitate cu Hotararile de Guvern publicate in Monitorul Oficial si intrate in vigoare la data participarii la sesiunea de gatit, respectiv pe 25 Februarie 2022.

4.3. Valoarea totala a premiilor este de 10.000 (zece mii) lei.

 

ART. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. La această campanie promoțională pot participa numai persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 28 ianuarie 2022 și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • sa fi plasat o comanda din aplicatia KooKoo Grocery , in perioada 29 Ianuarie 2022 – 20 Februarie 2022 de minimum 135 LEI, dupa aplicarea codului de discount “PRAJI10”.
  • Valoarea finala a comenzii dupa aplicarea codului de discount, necesara pentru inscrierea in concurs este de 135 LEI.
  • Aplicarea codului de discount in plasarea comenzii este obligatorie pentru inscrierea in concurs. Codul se va aplica in cosul de cumparaturi din aplicatie in sectiunea “APPLY DISCOUNT”.

5.2. Toți participantii la concurs care intrunesc cumulativ toate conditiile mentionate la punctul 5.1 si subpunctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, din prezentul Regulament, in perioada oficiala a desfasurarii concursului, respective, 29 Ianuarie 2022 – 20 Februarie 2022, vor fi automat inscrisi in extragerea concursului.

5.3. Nu pot participa la această campanie angajații din cadrul societății, KooKoo Grocery SRL soții/soțiile acestora, precum și rudele de gradul întâi (parinți, copii) și doi (frați, surori) ale angajaților precizați.

5.4 Participantii la sesiunea de gatit trebuie sa respecte normele sanitare mentionate la punctul 4.2, astfel incat sesiunea de gatit sa aiba loc in siguranta si conform cu normele mentionate la punctul 4.2, de la Articolul 4 din prezentul Regulament.

 

 

ART. 6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1 Extragerea câștigătorilor va avea loc pe data de 21 Februarie 2022, ora 16 PM, prin intermediul aplicației https://www.tragerilasorti.ro/ , la punctul de lucru al societății din oraș Bucuresti, Str. Stefan Vespasian nr. 59, Sector 1.

Lista câștigătorilor va fi publicată, după încheierea extragerii, la urmatorul link, https://kookoo.ro/pages/kookoo-castigatori-concurs-prajiturela, disponibil pe site-ul https://kookoo.ro/;

6.2. Vor fi extrasi 4 castigatori si 4 rezerve, prin intermediul aceleiași aplicații https://www.tragerilasorti.ro/. În cazul în care câștigătorii nu confirma participarea fizica a lor si a partenerului, in maximum 24 de ore de la primirea emailului official de pe adresa support@kookoo.ro , Organizatorul va contacta in ordinea extragerii participantii din categoria “rezerve”.

Participantii cu titlul de rezerva contactati, vor avea la dispozitie 24 de ore din momentul in care au primit emailul oficial de pe adresa support@kookoo.ro sa confirme participarea fizica la sesiunea de gatit organizata de catre KooKoo Grocery.

ART.7. – TRAGEREA LA SORTI SI AUTENTIFICAREA

REGULAMENTULUI

7.1 Tragerea la sorți va fi efectuată pe data de 21 Februarie 2022, ora 16:00 PM, prin intermediul aplicației https://www.tragerilasorti.ro/ , la punctul de lucru al societății din oraș Bucuresti, Str. Stefan Vespasian nr. 59, Sector 1.

7.2 Premiile acordate în cadrul Concursului, precum și data tragerii la sorți, pot fi actualizate prin act adițional la prezentul Regulament. Actul adițional va fi deopotrivă afișat pe site-ul https://kookoo.ro/pages/kookoo-regulament-concurs-prajiturela 

7.3   Tragerea la sorți se va efectua în prezența unei comisii de analiză și validare a câștigătorului concursului și a rezervelor extrase, alcatuită din două persoane, angajați ai KooKoo Grocery SRL. Membrii desemnați vor fi împuterniciți prin Decizie internă semnată de reprezentantul legal al Organizatorului.

7.4 În cadrul tragerii la sorți, ulterior extragerii participanților câștigători, se vor trage la sorți patru (4) participanți cu titlu de rezervă. Ulterior extragerii, membrii comisiei vor întocmi un proces verbal de tragere la sorți în care vor include informațiile relevante despre participantul câștigător și despre rezervele acestuia. Procesul verbal se va autentifica de către notarul public instrumentator.  

7.5 Formalitățile de autentificare necesare desfășurării concursului “O sesiune pentru gatit in doi.” Organizat de KooKoo Grocery„ vor fi întocmite de către Societatea Profesionala Notarială Berevoianu si Asociatii în prezența notarului public instrumentator Berevoianu Radu Costin care va efectua autentificarea prezentului Regulament și certificarea de fapt a Procesului Verbal final de desemnare a câștigătorului. În cazul în care Notarul Public instrumentator nu este disponibil pentru tragerea la sorți, Organizatorul va contacta un alt notar înlocuitor pentru autentificarea documentelor aferente.

ART.8. RASPUNDEREA

8.1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului, respective pentru imposibilitatea de a participa fizic la workshopul “O sesiune pentru gatit in doi.” Organizat de KooKoo Grocery, in data de 25 Februarie, incepand cu ora 18:00, la Kuxa Studio.

8.2 Castigatorii desemnati, care vor confirma participarea trebuie sa respecte normele sanitare mentionate la punctul 4.2, astfel incat sesiunea de gatit sa aiba loc in siguranta si conform cu normele mentionate la punctul 4.2, de la Articolul 4 din prezentul Regulament.

8.3. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare înmânării acestuia, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

8.3. Neprezentarea câștigătorului în vederea ridicării premiului în intervalul prevazut mai sus atrage decăderea acestuia din drepturi în sensul pierderii premiului astfel câștigat.

 

ART. 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de câștigător în conformitate dispozițiile Codului Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală în legatură cu Premiul câștigat, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

ART. 10. LITIGII

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

ART. 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată. Organizatorul daca invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

ART. 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1 Datele sunt protejate conform legislatiei în vigoare pentru confidențialitatea și
securitatea prelucrării datelor.

12.2 Organizatorul KooKoo Grocery se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform
prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

12.3 Organizatorii prelucrează datele cu caracter personal obținute de la participanți în scopul participării acestora la prezenta campanie. În situația în care participanții, și-au exprimat consimțământul online de a fi contactați de către KooKoo Grocery și în scop de marketing, societatea va prelucra datele cu caracter personal și în acest scop.

12.4 Datele cu caracter personal ale participanților la prezenta campanie pot fi dezvaluite către:

– partenerii implicați în desfășurarea prezentei campanii și acordarii premiilor, notarii publici / avocații desemnați să acorde asistența pentru organizarea și desfășurarea acestei campanii;

– furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

– furnizori de servicii de telefonie mobile;

– autorități publice și alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat.

12.5 Pentru toate operațiunile de prelucrare în legatura cu prezentul Concurs (colectare, notificare câștigători, înmânare premii), câștigătorii își manifestă consimțământul expres și neechivoc prin înscrierea la concurs. Pentru o prelucrare ulterioară din partea Organizatorului, KooKoo Grocery SRL, datele cu caracter
personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice.

12.7 În cazul în care participantul și-a exprimat acordul expres pentru stocarea și prelucrarea

Tehnoredactat la sediul Societatea Profesionala Notarială Berevoianu si Asociatiiautentificat în 1 (un) exemplar în original și 3 (trei) duplicate care au aceeași forță probantă ca originalul.

ORGANIZATOR:

GROWTH HACKING VENTURE SRL

Prin IFTIMESCU OVIDIU-ANTONIO