Politica de garantie

POLITICA DE GARANȚIE

 

Toate produsele comercializate de KOOKOO beneficiază de garanție sau, după caz, le sunt aplicabile prevederile datei-limită de consum prevăzute în cadrul OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor republicată. Aplicarea garanției începe din ziua în care produsul este livrat către CLIENT, iar perioada de timp în care se aplică această garanție poate varia, în funcție de tipul de produs.

 

Conform Legii nr. 449/2003 și OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, următoarele definiții sunt relevante și aplicabile în privința produselor comercializate pe website-ul KOOKOO:

 

garanția comercială - orice angajament asumat de vânzător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă;


garanția legală de conformitate - protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă;

 

data-limită de consum pentru produsele alimentare - limita de timp/data stabilită de producător până la care produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate și sunt susceptibile ca după un timp scurt să prezinte un pericol imediat pentru sănătatea consumatorilor își păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și păstrare.

 

  1. Specificații generale

1.1. Bunurile alimentare (comestibile), cum este cazul dulciurilor, a băuturilor alcoolice, a produselor alimentare utilizate pentru gătit etc., sunt produse garantate până la expirarea termenului de valabilitate (dată de expirare) scris pe ambalajul produsului, pe etichetă sau la unele produse, în documentele însoțitoare. În cazul în care pe ambalaj nu este menționată data expirării, vă rugăm să contactați KOOKOO în vederea returnării produsului, înainte de a-l desigila (a-l desface din ambalajul original). De asemenea, vă rugăm să luați în considerare faptul că unele produse sunt perisabile în cazul în care sunt depozitate necorespunzător, astfel că valabilitatea produselor este determinată inclusiv de condițiile de depozitare.

1.2. Parfumurile, produsele cosmetice si de îngrijire a pielii - aceste produse sunt garantate până la expirarea termenului de valabilitate înscris pe ambalajul produsului. În cazul în care pe ambalaj nu este menționată data expirării, se consideră că produsul are o valabilitate de 24 de luni de la data primei utilizări.

1.3. Atragem atenția că produsele alimentare și cosmetice nu pot fi returnate după ce au fost desigilate sau ambalajul original a fost înlăturat, cu excepțiile prezentate în Politica de retur.

 

  1. Procedura de solicitare a garanției

 

Procedura recomandată în vederea accesării garanției se aplică după cum urmează:

- Clientul sesizează în scris compania, cu referire la starea produsului achiziționat, pentru care este solicitată aplicarea garanției;

- ulterior primirii produsului returnat compania și CLIENTUL pot agrea ca măsura reparatorie imediată, returnarea de către KOOKOO, a sumei achitate pentru respectivul produs, în cazul în care CLIENTUL a plătit în avans. În cazul în care părțile nu agreează în mod expres această modalitate de soluționare a sesizării CLIENTULUI, atunci KOOKOO va aplica măsurile reparatorii prevăzute de lege, după cum urmează:

  1. Se va încerca repararea produsului sau aducerea acestuia la conformitate. Dacă această măsură reparatorie nu este posibilă, se va proceda la înlocuirea produsului cu un model identic, în cazul în care părțile nu convin altfel și în orice caz, în măsura în care există stoc disponibil pentru înlocuirea produsului;
  2. Se va restitui suma de bani achitată pentru acel produs în termen de 14 zile împreună cu taxa de livrare achitată, dacă este cazul, dacă niciuna dintre măsurile reparatorii susmenționate nu este posibilă;
  3. Nu se va acorda garanție, urmând ca produsul reclamat să fie returnat CLIENTULUI, dacă ulterior verificărilor efectuate produsului returnat, KOOKOO consideră că defectul reclamat a survenit în urma manipulării incorecte a produsului sau ca urmare a nerespectării de către CLIENT a condițiilor de utilizare și întreținere sau a condițiilor de retur. Părțile pot conveni de comun acord o altă modalitate de soluționare a situației.

 

 

 

 

  1. Condiții generale de acordare a garanției:

 

Nu înlăturați abțibildurile lipite pe ambalajul produsului sau alte etichete plasate de producător sau de către KOOKOO, sau documentele atașate produsului livrat! Lipsa acestor etichete duce automat la pierderea oricărei garanții sau la diminuarea considerabilă a valorii produsului care nu va mai fi recomercializat de KOOKOO ca fiind „nou” sau „sigilat”, iar având în vedere tipul de produse comercializate pe SITE, desigilarea acestora conduce la imposibilitatea recomercializării acestora.

 

Păstrați factura primită la livrare (nu se aplica daca factura este emisa in format electronic CONTUL de CLIENT) pentru expedierea acesteia în coletul returnat în cazul eventualelor reclamații de calitate care pot fi adresate companiei KOOKOO și pentru a face dovada achiziției produsului de pe SITE-ul KOOKOO. Prezenta garanție vă asigură toate drepturile conferite de legislația în vigoare (O.U.G. 34/2014,  Legea 449/2003, O.G. 21/1992, republicată). Modalitatea principală prin care se asigură CLIENTULUI garanția este înlocuirea produsului în funcție de disponibilitatea unui produs similar în stocul KOOKOO sau, în caz contrar, prin returnarea de către companie a sumelor plătite de către CLIENT în termen de maxim 14 zile de la data transmiterii în scris a notificării privind lipsa de calitate sau a existenței unei situații de neconformitate și respectiv returnarea produsului reclamat. Măsura reparatorie aplicabilă poate fi stabilită de părți de comun acord.

 

Garanția se oferă după constatarea deficientelor produselor reclamate după recepționarea returului, în conformitate cu defecțiunile sau lipsa conformității indicate de dumneavoastră. Pentru aceasta este necesară returnarea produsului conform Politicii de retur.

 

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu KOOKOO, vă rugăm să ne contactați de luni până vineri, între orele 09:00 a.m. până la orele 17:00 p.m, utilizând informațiile disponibile pe website la secțiunea Contact.

 

© KOOKOO: Noiembrie 2021