REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Christmas beer giveaway”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Christmas beer giveaway”
Perioada Campaniei „01.12.2021 -31.12.2021”
 

 

Capitolul 1. Organizatorii

1.1.   Campania este organizata si desfasurata de catre societatile romane:
 
                                 i.            KooKoo Grocery SRL, cu sediul in Municipiul Botosani, Strada BUCOVINA, Nr.15, Scara B, Etaj 2, Ap.6, Judet Botosani, cod postal 710185, CUI: RO41939743, EUID: ROONRC.J7/787/2019, Numar de ordine in registrul comertului J7/787/2019, Cont RO25RNCB0092165732620002, deschis la Banca Comerciala Romana S.A., SWIFT code:RNCBROBU, reprezentant legal Iftimescu Antonio-Ovidiu,  
 
 
1.2.   Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui regulament oficial, denumit in cele ce urmeaza ”Regulamentul”.
1.3. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic la +40759598082, intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Concursului, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise la support@kookoo.ro sau prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Concursului.

1.4.   Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5.   Concursul va putea fi intrerupt de catre Organizatori, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei.

1.6.   Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

1.7.   In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizatori.

1.8.   Prin participarea la acest Campania, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei

2.1. Concursul se va desfasura incepand cu data de 01.12.2021, incepand cu ora 10:00, pana la data 31.12.2021, ora 23:59, in spatiul virtual kookoo.ro, pe aplicatia KooKoo Grocery, pe pagina sa de Facebook si Instagram, limita stocului disponibil fiind 100 buc “Bere artizanala Stone Buenaveza 355ml x 6, Six Pack”;

 

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1. Pentru a se putea inscrie la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Varsta minima de participare este 18 ani impliniti la data participarii la Concurs, deschis participarii cetatenilor romani sau cetatenilor straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 2. b) Pentru a participa in prezentul Concurs, participantii trebuie sa fie posesori de BI/CI valabil.
 3. c) O persoana nu poate participa in numele altei persoane sau de pe un cont de Facebook care nu este al sau.

 

Capitolul 4. Mecanismul Concursului

4.1. Utilizator: persoana care acceseaza website-ul www.kookoo.ro sau care a downloadat aplicatia KooKoo Grocery

4.2. Mecanism: Orice persoana care doreste sa se inscrie si, ulterior, sa isi ridice premiul, daca este cazul, trebuie sa respecte urmatoarele:

- pentru a se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile de la art. 3 din prezentul Regulament,

- trebuie sa plaseze o comanda de minim 250 ron, in perioada 01.12.2021-31.12.2021. 

4.3. Un participant are dreptul sa se inscrie in concurs de mai multe ori. Organizatorii isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Concurs; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorii nefiind obligati sa anunte aceasta decizie.

4.4. Prin plasarea crearea contului participantii consimt ca au luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si de termenii si conditiile de utilizare, au inteles mecanica participarii in Concurs.

 

         Capitolul  5. Premiile Oferite in cadrul Campaniei

5.1. Premiile si valoarea acestora.

In cadrul Concursului se va acorda urmatoarele pachete gratis:

Premiul consta in 100 de pachete care contin 6 beri Stone Buenaveza. Valoarea per pachet este de: 90 RON
 

        5.2. Procedura de acordare a premiului :

 

Pachetul se va acorda in urma inregistrarii contului pe website-ul www.kookoo.ro sau downloadarii aplicatiei KooKoo Grocery de pe App Store sau Google Play, plasarii comezii minime de 250 RON si folosirii  in zona de checkout, in pagina de plata, a codului de discount ”6PACK”.

 

Ce trebuie sa faceti  pentru a intra in posesia acestui six pack?

PASI:

 

 1. Intra pe site www.kookoo.ro sau pe aplicatia KooKoo Grocery, compune o comanda de minim 250 RON si pune in cos kitul de bere care se numeste “Bere artizanala Stone Buenaveza Lager 355ml x 6, Six Pack”;
 2. La checkout, in pagina de plata, introdu codul de discount “6Pack” si, pentru a finaliza comanda, apasa pe butonul “Trimite comanda”

Codul de reducere poate fi folosit de mai multe ori si codul nu poate fi cumulat cu alte coduri de discount.
Atentie!!! Costul transportului nu intra in sarcina Organizatorilor, acesta va fi suportat de castigatori.

 Alte detalii referitoare la acordarea pachetului:

Daca in timpul Concursului nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorilor.

5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor castigate.

5.4. Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

5.5. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

5.6. Organizatorii nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

5.7. Organizatorii nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare, printare  sau alte erori aparute in jurnalul oferit ca premiu.

 

Capitolul 6. Procedura de validare si punere in posesie a pachetelor

6.1. In cazul in care comanda este mai mica de 250 Ron, produsul "“Bere artizanala Stone Buenaveza Lager 355ml x 6, Six Pack" nu va fi pus in comanda chiar daca codul de discount cu 100% reducere se aplica tehnic pe acest produs. 

6.2. In cazul in care, din motive independente de Organizatori, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii castigatorilor din motive precum: refuzul castigatorilor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii premiilor), premiile vor ramane in posesia Organizatorilor.

6.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pana pe data de 31.12.2021 pe urmatoarea adresa: support@kookoo.ro.

 

Capitolul 7. Drepturi, obligatii, responsabilitati

7.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.

7.2. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a produselor de catre Posta Romana sau firmele de curierat.

7.3. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorilor nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

7.4. Organizatoriil nu au obligatia de a verifica si nu sunt responsabili pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

7.5. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs.

 

Capitolul 8. Litigii si legea aplicabila

8.1.   Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si oricare dintre participantii,  pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

8.2.   Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana.

 

 

Capitolul 9. Taxe si Impozite Aferente

9.1.   Organizatorii sunt raspunzatori de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

 

Capitolul 10. Incetarea Concursului

10.1. Concursul inceteaza prin urmatoarele modalitati:

(i)     prin ajungere la termen;

(ii)    prin aparitia unui caz de forta majora;

(iii)   din motive independente de vointa Organizatorilori de a continua Concursul, cum ar fi epuizarea stocului de premii;

(iv)   prin decizia Organizatorilor.

10.2  In situatiile prevazute mai sus, Organizatorrii nu au nicio obligatie fata de Participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.

 

Capitolul 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1 Organizatorii prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

11.2 Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorii prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in Art. 11.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

11.4. Datele cu caracter personal prelucrate

 1. a) Pentru scopul organizarii si defasurarii Concursului in urma caruia Organizatorii acorda participantilor, conform mecanismului Concursului, premiile prevazute, Organizatorii vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): nume, prenume, numar de telefon si adresa fizica. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul mesajelor private pe pagina sau prin email in lipsa furnizarii acestor date neputand participa la Concurs.
 2. b) Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea concursului si pentru inmanarea ulerioara a premiilor si nu in alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale, realizate prin comunicari nesolicitate de catre utilizatori. 

11.4 Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor: temeiul interesului legitim de a promova produsele prin intermediul retelelor de socializare. Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, precum si celelalte drepturi detaliate la punctul 12.10 de mai jos.

11.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorii colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs direct de la acestia prin intermediul mesajelor private de pe pagina oficiala  sau prin email.

11.6 Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor Organizatorilor si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorii colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizatori.

Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Concursului datele participantilor pot fi dezvaluite altor companii din grup, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama noastra, sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor), parteneri furnizori de servicii si sub-contractanti ai acestora, autoritati publice.

 

11.7 Durata prelucrarii.

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar Organizatoriil vor evalua in mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date.

Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse.

11.8 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorii se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege.

Mentionam ca in mod constant Organizatorii evalueaza si imbunatatesc masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.

11.9 Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorilor o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
 2. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
 3. c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorilor restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizatori sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorii nu mai au nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorilor prevaleaza asupra drepturilor participantului;
 4. d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;
 5. e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorilor ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
 6. f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
 8. h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 9. i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorilor pe pagina de Instagram a brandului Kookoo ,  printr-un mesaj privat sau la adresa de email: support@kookoo.ro

11.10 Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorilor folosind oricare dintre urmatoarele posibilitati de comunicare prin trimitere unui email catre adresa: support@kookoo.ro

 

         Capitolul 12. Forta majora:

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatoriil, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor la Concurs pe pagina de Instagram la sectiunea Regulamente in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Capitolul 13. Diverse

13.1  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorilor este definitiva.

13.2  Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: support@kookoo.ro in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorii nu vor mai lua in consideratie nicio reclamantie.

13.3  Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului acceptarii si primirii premiului de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizatori.

13.4  Deciziile Organizatorilor privind Concursul sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

13.5  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorilori care poat dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.6   Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.

13.7  Organizatorii sunt  indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.  

 

Organizatori

         KooKoo Grocery SRL